Parodontose

Parodontose

Et sundt tandkød har et blegrødt, ofte nubret udseende, ligesom på en appelsinskal. Det fremtræder fast og uden blødning når der børstes tænder. Mellem tand og tandkød eksisterer en naturlig spalte, som kaldes en tandkødslomme. Den er normalt fra en til tre mm. dyb.

Parodontose

Der indgår forskellige væv i de strukturer, som tænderne sidder fast i, bl.a. knogle. Det er disse væv, der kan undergå ødelæggelse ved infektionstilstande, som det ses ved paradentose.

Et sundt tandkød kan bibeholdes gennem en god mundhygiejne, hvor der særligt fokuseres på renholdet mellem tænderne og langs tandkødsranden. Se afsnittet om renhold af tænderne.

Tandkødsbetændelse viser sig ved, at tandkødet bliver ømt, hævet, højrødt og har en forhøjet tendens til at bløde. Mundhulens bakterier fremkalder tilstanden, når de får mulighed for at ansamle sig langs tandkødsranden. Bakterierne udgør her en sammenhængende, klæbrig masse og kaldes biofilm. Tandkødsbetændelse kan være fra let til mere alvorlig.

Den sygdomsfremkaldende biofilm ansamles særligt inde imellem tænderne og langs tandkødsranden. Den er både vanskelig at se og fjerne. Vi er som individer forskelligt disponerede for at udvikle tandkødsbetændelse. Biofilmen kan ved modning forkalke og udvikle sig til tandsten. Tandsten er uskadelig i sig selv, men vanskeliggør renholdet af tænderne.

Ved en ubehandlet tandkødsbetændelse er der risiko for, at den videreudvikler sig til parodontose. Parodontose viser sig ved fordybede tandkødslommer ud over de normale en til tre mm. Bakteriebelægninger eller biofilm vandrer ned i lommerne. Bakterierne modnes over tid og bliver tiltagende sygdomsfremkaldende. Paradentose fremkaldes ikke af en enkelt bakterietype, men af flere forskellige i forening. De nu fordybede tandkødslommer er et udtryk for opløsning af tandens knogle tættest på tandhalsen.

Det er kroppens egen forsvarsmekanisme, mod bakterieinvasionen, der resulterer i vævsødelæggelsen med knogletab i tandens kantområde. Den ødelagte knogle vokser ikke op igen. Paradentose kan have forskellige sværhedsgrader fra let til kompliceret. Den kan ramme få eller flere tænder i samme tandsæt. De fleste tilfælde har et moderat udviklingsforløb, mens færre tilfælde har et mere aggressivt og hurtigt forløb af nedbrydning.

Tandkødsbetændelse disponerer for en videreudvikling til paradentose.  Det er individuelt hvem der rammes. Diabetikere og rygere har en forhøjet risiko. Arv spiller også en rolle for, hvor udsat man er. Det gælder for både tandkødsbetændelse og paradentose at renholdet af tænderne har stor betydning for hvorledes sygdommen forløber.

Behandling

Omhyggelig hjemmetandpleje er fortsat vigtig, men ikke altid nok. Der kræves nu en professionel indsats af tandplejeteamet for at rense disse fordybede tandkødslommer for at opnå infektionsfrihed.

Tandkødsbetændelse behandles ved at tandplejeteamet fjerner evt. tandsten og biofilm og instruerer i optimalt renhold. Egenomsorg gennem en omhyggelig hjemmetandpleje er en vigtig del af behandlingen. Når årsagen til tandkødsbetændelse fjernes, nemlig biofilmen, heler den overfladiske betændelse.

Behandling finder sted efter en omfattende undersøgelse af tænderne. Herefter lægges en behandlingsplan, der som oftest består i en dybderensning af tændernes rodoverflade. Det er biofilm og tandsten på rodoverfladerne der er målet for behandling. Hos enkelte kan resultatet yderligere forbedres gennem et paradentosekirurgisk indgreb. Dette sidste kan under særligt opfyldte betingelser suppleres med anvendelse af et præparat indeholdende vækstfaktorer, som efterlades i operationssåret. Disse vækstfaktorer kan fremme en gendannelse af noget af det mistede støttevæv omkring tanden. Endelig foretages en vedligeholdelsesbehandling, idet paradentosebehandling ofte er livslang.

Da ens mundhygiejne ofte ændrer sig over tid, kræver rengøringsindsatsen en løbende opmærksomhed og justering.

Paradentose er ikke kun en lokal sygdom i tændernes omgivende væv, men hele kroppen er påvirket infektionstilstanden. Der forskes i at klarlægge mulige sammenhænge mellem paradentose og den generelle sundhedstilstand. Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem paradentose og risikoen for at udvikle diabetes. Det er påvist at man som paradentosepatient har 30% større risiko for over 10 år at udvikle diabetes. Omvendt er det vist at paradentosebehandling kan sænke blodsukkerniveauet diabetikere. Der forskes bl.a. også i om der er en sammenhæng mellem hjerte-kar sygdomme og paradentose. Det vides at der er en matematisk sammenhæng uden, at de gensidige årsagsforhold er klarlagt.

En tand er ikke bedre end det den sidder i. Ubehandlet kan paradentose føre til tandtab. Behandling forbedrer langtidsprognosen for tandsættet som helhed. Der er et stigende fokus på sammenhængen mellem infektionstilstande i mundhulen og den almindelige helbredstilstand. Dette understreger igen vigtigheden af gode mundhygiejne vaner og professionel behandling af infektionstilstande i mundhulen.

Paradentosebehandling befordrer en bedre livskvalitet, da tilstanden kan disponere for dårlig ånde, blødende og ømt tandkød.

Efter paradentosebehandling bliver vævet strammet op og lommerne mindre dybe, gennem en reparation af vævene.

Ved alvorlig paradentose kan man ikke altid forhindre tandtab, men man kan reducere antallet af tænder, der mistes og forlænge funktionsperioden for tænder, der er tvivlsomme.

Hos Tandlægerne Stjernepladsen står vi til rådighed med rådgivning- og tilbud om behandling af tandkødsbetændelse og paradentose.