Gode råd om tandpleje

Gode råd

Tandsygdomme, som tandkødsbetændelse, parodontose og huller i tænderne, fremkaldes af bakterier. I mundhulen er disse bakterier organiseret i en såkaldt biofilm, der med en klæbrig konsistens beklæder tændernes overflade. Biofilmen er vanskelig at fjerne, dels fordi den er tandfarvet og dermed vanskelig at se, og dels fordi den, som nævnt, har en kraftig binding til tændernes overflade.

Gode råd om tandpleje

En hensigtsmæssig børsteteknik er vejen frem. Begynd og slut gerne det samme sted, når du børster dine tænder. En tand har fem sider, der alle skal rengøres: Tyggefladen, for- og bagside og ikke mindst siderne ind mod tandmellemrummene. Biofilmen ophober sig på de steder, hvor det er sværest at ramme den med tandbørsten. Dette er ofte langs tandkødsranden og i tandmellemrummene.

Vi anbefaler, at der børstes tænder to gange dagligt, i to minutter hver gang. Brug gerne en elektrisk tandbørste til tyggefladerne samt de glatte flader på tændernes for- og bagside. En elektrisk tandbørste fjerner almindeligvis mere biofilm og slider mindre på tænder og tandkød, end en almindelig tandbørste. Brug af fluortandpasta reducerer cariesrisikoen.

Tandmellemrummene bør rengøres én gang dagligt. Ofte er der behov for individuel rådgivning om hvilke hjælpemidler, der bør anvendes og hvordan. Der findes forskellige størrelser af mellemrumsbørster svarende til forskelle i tandmellemrummenes størrelse.

Det må ikke bløde når der gøres rent, da dette er et tegn på betændelses i tandkødet.

Skal man have styr på tandsygdommene, skal man have styr på biofilmen.

Kontrol af mundhygiejnen er en vigtig del af forebyggelsen- og behandling af caries, tandkødsbetændelse og parodontose. Det er kendt, at vores mundhygiejneindsats ændrer sig over tid, hvorfor løbende opmærksomhed og justering kan være påkrævet.

Sygdomsmodtagelighed er individuel. Det gælder også tandsygdomme. Der en lang række af forhold som influerer på om sygdom opstår eller ej. Nogle kan man påvirke, andre ikke. En optimal mundhygiejne er imidlertid et væsentligt skridt i den rigtige retning.

Det er en af vores fornemste opgaver at kontrollere forekomsten af sygdomsfremkaldende biofilm og instruere vores kunder i individuelt optimalt renhold – alt sammen for at tilvejebringe en bedre tandsundhed.