Rodbehandling

Rodbehandling

En rodbehandling er en behandling af sygdomme, der udgår fra tændernes rodkanalkompleks. Der er grundlæggende to tilstande, som kræver rodbehandling.

Rodbehandling

Den ene skyldes en tandnervebetændelse. Dette er en ,oftest pinefuld, betændelse i en levende tandnerve. Tandnervebetændelse kan opstå af forskellige årsager. Påvirkning af tandnerven fra dybe huller i tænderne, alvorlig paradentose, senfølger til tandtraumer, tandfrakturer, syreskader og slid. Symptomerne kan være tandpine udløst af kulde eller varmepåvirkning Smerter kan også opstå af sig selv i form af en murren eller dunken, som evt. stråler op mod øret.

Den anden tilstand som kræver rodbehandling, er en rodspidsbetændelse. Dette er en videreudvikling af en ubehandlet tandnervebetændelse. I denne fase er tandens nerve død og bakterier kan trænge ind i rodkanalsystemet. Dette kan igen føre til en betændelsestilstand omkring tandens rodspids. Det er ikke, som navnet antyder, rodspidsen, der er betændt, men kæbebenet omkring rodspidsen. Rodspidsbetændelse er en immunforsvarsreaktion på tilstedeværelse af bakterier og dødt tandnervevæv i rodkanalsystemet. Symptomerne er typisk tyggeømhed og murren fra området omkring rodspidsen. En tandbyld kan udvikles ved en akut opblussen af en rodspidsbetændelse.

Behandlingsproceduren er ens for begge rodkanalsygdomme. Den sigter i begge tilfælde på en omhyggelig udrensning af rodkanalsystemet for enten levende, betændt tandnervevæv, eller dødt, bakterieinficeret, tandnervevæv. I første tilfælde bliver tanden symptomfri ved at man fjerner den syge, betændte tandnerve. I det andet tilfælde bekæmper man betændelsen i kæbebenet gennem en fjernelse af det døde, inficerede tandnervevæv, hvorved symptomfrihed opnås. Der kan være en eller flere rodkanaler i en tand, afhængig af hvilken tand det er.

Målet for en rodbehandling er, udover at opnå smertefrihed, at udvide rodkanalerne for nemmere at kunne forsegle dem bagefter, med en såkaldt bakterietæt rodfyldning. Risikoen for geninfektion skal herved begrænses.

Når en tand er færdig rodbehandlet, er det ofte en god ide at behandle den med en krone. Dette efter en observationsperiode på ca. seks måneder. Dels bidrager en kronebehandling til at sikre et fortsat bakterietæt rodkanalsystem, dels beskyttes den resterende tandsubstans mod fraktur, idet rodbehandlede tænder er mere sårbare overfor brud.

 Vi står naturligvis klar med råd og vejledning om alt indenfor rodbehandling.