Kroner og broer

Kroner og broer

Kroner og broer hører til under det fagområde, som vi kalder ”fast protetik”. Ved en kronebehandling behandles en enkelt tand, mens en brobehandling involverer behandling af flere tænder. En brobehandling indebærer en fremstilling af en række sammenloddede kroner. Broen forbinder flere tænder og kan tilsvarende erstatte en eller flere. Det gælder både for kroner og broer, at de fremstillede restaureringer limes fast på eksisterende, naturlige tænder.

Kroner og broer

Manglende tænder kan også erstattes med implantater. Om det skal være den ene eller den anden form for tanderstatning beror på en grundig afvejning.

Behandlingsprincipperne er de samme for både kroner og broer. Der foretages en tilslibning af tænderne til en bestemt form, mindende om en keglestub, så de kan omsluttes af heldækkende restaureringer. Kroner og broer kan fremstilles i flere forskellige materialetyper. Materialevalget afgøres af kravene til holdbarhed og æstetik. Der er forskel på, om det er en fortand, der skal have en høj æstetik eller, om det er en kindtand, der er udsat for en stor tyggebelastning. Udbuddet af krone- og bromaterialer bliver stadigt større. Dette giver selvsagt flere valgmuligheder.

Krone- og brobehandling tages i anvendelse, når en tand er så ødelagt, at en almindelig tandfyldning ikke får den nødvendige holdbarhed eller kan beskytte resttanden mod yderligere nedbrud. Det kan være knækkede tænder, rodbehandlede tænder med forhøjet frakturrisiko, tænder udsat for et kraftigt tyggeslid, tænder med et stort kemisk slid, som det fx kan ses ved et overforbrug af syreholdige læskedrikke eller sure opstød.

Behandlingsforløbet består i en forundersøgelse af  tænderne. En røntgenoptagelse skal afklare, om det er hensigtsmæssigt at foretage en behandling med fast protetik.

Ved en bro er det nabotænderne op mod det tandløse hul der formes gennem beslibning. Der foretages både ved krone og brobehandling en registrering af beslibningen. Vores  tandtekniske laboratorium fremstiller kronen eller broen på baggrund af disse registreringer. Endelig limes de færdige restaureringer på de forbehandlede tandstubbe. Behandlingen strækker sig over et par gange.

Udover at sanere selve tanden er det et behandlingsmål, ved fast protetik, at bibeholde eller frembringe en harmonisk tyggefunktion. Tandtab kan efterfølges af stillingsforandringer fra de omgivende tænder. Når en tand mangler i tandrækken, kan der opstå et tomrum, som nabotænder evt. vil søge at udnytte gennem vandringer og rotationer. En bro vil bidrage til at fastholde tænderne i den oprindelige position, hvorved disse uhensigtsmæssige stillingsforandringer undgås. Dermed forbliver tandrækken og dermed tyggeevnen og æstetikken intakt.

Disse overvejelser er vi naturligvis behjælpelige med at udrede, når vi foretager en forventningsafstemning om behandlingsmulighederne med kroner og broer.